Friluftsliv


Jeg skriver en mastergrad med fokus på kjente fjelldestinasjoner i Norge, så da faller det naturlig at jeg har en kategori om friluftsliv. Deler av sommeren vil tilbringes i fjellet hvor jeg skal samle inn data til masteroppgaven.