Friluftsliv Svalbard

SGO — Svalbard guideopplæring

svalbard guide opplæring sgo arctic

SGO

Fra tirsdag til torsdag denne uken har jeg vært på feltkurs med Svalbard guideopplæring. Vi dro med båt over Isfjorden til Erdmannflya. Der satte vi camp et par kilometer fra fjorden. I løpet av feltkurset gikk vi gjennom en hel del ting som er viktig hvis man en dag som guide skal ta egne turister med ut på tur. Vi lærte om ulike snubleblusser, hva man bør pakke i sekken (det er ikke lite, skal jeg si deg) og en haug andre ting som er kritiske når man ferdes i Svalbards natur.

Instruktøren vår, Franka, stilte stadig spørsmål slik at vi skulle tenke kritisk over hvilke valg vi eventuelt ville tatt om vi stod der alene med turister. Det var også vi som avgjorde om vi skulle sette opp snublebluss rundt campen eller ei. Vi valgte derimot ikke å sette dem opp og byttet heller på å sitte isbjørnvakt på nattestid.

svalbard guide opplæring sgo arctic

Isbjørnspor

Vi så noen isbjørnspor i gjørma da vi lette etter et godt sted å sette campen. Heldigvis var det ikke ferske spor vi så.

svalbard guide opplæring sgo arctic polar bear footprint

Svalbard Guide Opplæringen (SGO) skal være en introduksjon til guideyrket på Svalbard. Opplæringen skal imøtekomme de grunnleggende krav svalbardnaturen, reiselivet og myndighetene stiller i forhold til svalbardguidens allmenne kunnskap om øygruppen, kompetanse på feltsikkerhet og forståelse for miljø- og kulturverdier.

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic

Teltene skulle opp og solen tittet frem

Etter noe vandring frem og tilbake fant vi endelig et flott sted for å slå opp teltene. Grunnen til at det tok noe tid for å finne et campområde var fordi vi ville ha god sikt uten hauger her og der. Vi ville dermed kunne se en isbjørn på lang avstand.

Solen tittet etter hvert frem og vi kunne virkelig legge oss bakpå en stund mens vi planla dagen videre. Hundene hadde på dette tidspunktet funnet hverandre og det var ikke noe annet enn lek og flørt mellom dem hele turen.

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic husky

svalbard guide opplæring sgo arctic helsport

svalbard guide opplæring sgo arctic

Fiskelykke

På kvelden gikk noen til fjorden og resten til en innsjø for å legge ut fiskegarn. Det var bare å vente over natten for å se om noe god fisk hadde satt seg fast. Og sannelig hadde det det — røye fra både sjøen og innsjøen.

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic

Isbjørnvakt

Vi valgte å ikke sette opp snublebluss rundt campen og byttet heller på å sitte isbjørnvakt. Med kun 1,5 time isbjørnvakt på hver person fikk vi alle nok med søvn. Etter isbjørnvakta var det bare å krype tilbake i soveposen og sove trygt mens nestemann holdt utkikk.

Hundene fungerte dårlig som isbjørnvakt. Noen polarhunder bjeffer på alt som rører på seg, disse gjør derimot ikke det. I stedet pakket de seg inn som baller og sov natten lang.

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic

Rundtur til Sten De Geerfjellet og Nansenbreen

Dagen derpå delte vi oss i to. Olivia, Stéphane og jeg gikk mot Sten De Geerfjellet. Der gikk vi over passet og nedover til Nansenbreen. Nedstigningen var glatt og bratt. Gjørme og knuste skifersteiner dekket den smeltende breen under. Vi gled derfor nedover den bratte fjellsiden, men tok oss en velfortjent matpause før vi nådde bunnen.

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic real turmat

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic

Tilbake i campen var middagsforberedelsene i gang

Pasta, ferske røyer og brownies. Mer luksuriøst får man det ikke på tur. Vi satte oss godt til rette i en kløft vi plasserte teltene rundt. Det skulle gi ly for vinden som aldri kom. Vi hadde det omtrent vindstille alle dagene. Det er ikke så vanlig her. Det gjorde turen ekstra trivelig. I tillegg ble det bare positive utsagn fra meg hva gjaldt været (jeg misliker vind sterkt på tur).

svalbard guide opplæring sgo arctic

svalbard guide opplæring sgo arctic

Vi var en fin gjeng på seks personer og to huskyer

Vi gikk utrolig godt sammen — huskyene ekstra godt sammen. Og heldigvis ble samme antall med tilbake til Longyearbyen (en intern spøk som pågikk).

svalbard guide opplæring sgo arctic

Slutten på noen flotte dager på Erdmannflya

Før vi vendte snuten over Isfjorden tilbake til Longyearbyen, stoppet vi ved dette skipsvraket. Å se RIB-båten igjen var et tegn på at det lille eventyret vårt gikk mot slutten. Hverdagen ventet.

svalbard guide opplæring sgo arctic


English translation

Svalbard Guide Training

From Tuesday ’til Thursday this week I’ve been on a field course with Svalbard Guide Training (SGO). We crossed Isfjorden by RIB boat to Erdmannflya. There we sat camp about 2 km from the fjord. During the course we were taught a whole lot of things that are crucial if you one day should bring tourists out in the Svalbard wilderness. We learnt about different tripwires, what to pack in our backpack (which is not little, to be frank) etc.

Our instructor, Franka, asked questions that would make us think critically about certain aspects of hiking on Svalbard — and especially if were on our own with tourists; we are the ones making the decisions. Now, during the course, we were deciding whether or not to set up tripwires. We ended up deciding not to and had everyone sitting polar guards at different times during the night instead. 

Polar bear footprints

We saw some footprints from a polar bear in the mud, on our way to find a good camping spot. Luckily they weren’t fresh. 

We pitched the tents and the sun appeared

After walking a bit back and forward in an area that looked like a suitable camping spot, we finally found a spot to pitch our tents. We needed good sight so we would be able to spot a polar bear from far away, which is why it took so long for us to decide where to set camp.

The sun finally appeared and we could get comfy in the sunlight while planning the rest of the day. At this point our huskies had already found each other. They were playing around and flirting the entire trip. 

Fishing luck

In the evening some us walked to the fjord, and the rest to a nearby lake, to lay fishing nets. We let them be overnight and checked the next day. The luck was on our side as the was char caught in the two nets.

Polar bear guard

We chose not to set up tripwires around our camp. Instead, we divided the night hours between the six of us to sit polar bear guards. With only 1.5 hour per person, there was plenty of time to get a good night’s sleep. After sitting polar bear watch, the comfy sleeping bag was waiting to be crawled back into again. 

Our huskies couldn’t be used as polar bear guards at all. Some polar dogs bark at whatever moves, however ours don’t. Instead, they wrapped themselves in and slept the night without barely opening an eye. 

A roundtrip to Sten De Geer Mountain

The day after we split the group into two. Olivia, Stéphane and I hiked to Sten De er Mountain. From there, we did a round trip down to Nansen Glacier and back to camp. Once we were on the mountain, the descendant was quite uncomfortable. It was slippery and there were loads of sliding rocks covering the entire mountain side. Before we reached the bottom, we enjoyed some lunch before we had to get into sliding mode again. 

Back at camp the dinner preparations were well started

Pasta, freshly fished char, and brownies. You can’t get it more luxurious than that when you’re spending time in nature. We got comfortable in this litte gully that we pitched our tents around to avoid the winds — which never came. It was mostly windless all three days, which is rare on Svalbard. It made the trip even more enjoyable than it already was.

6 people and 2 huskies

We enjoyed each other’s company — a lot — and the huskies even better! And luckily the same amount of people and dogs made it back to Longyearbyen (an inside joke of ours).

The end to some incredible days on Erdmannflya

Before we headed back to Longyearbyen again, we stopped with a shipwreck. To see the RIB boat again was a sign that our little adventure was coming to an end. The everyday life was awaiting us.

Ragnhild Utne er en fotograf, kommunikasjonsdesigner og guide bosatt i Longyearbyen. Hun har en bachelorgrad i fotografi fra RMIT University, Australia, og en mastergrad i kommunikasjonsdesign fra University of the Arts London.

1 kommentar

Legg igjen en kommentar